Библиотека
Начало

 

КНИГИ


 

ГЛАСЪТ НА ПРЕМЪЛЧАВАНИТЕ


Кристина Попова

НАЦИОНАЛНОТО ДЕТЕ


ИСТОРИЯ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ


Кристина Попова, Петър Воденичаров, Снежана Димитрова

ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В МИНАЛОТО (XIX - XX век)


ОТ ГРАЙГРАДСКО СЕЛО КЪМ КРАЕН ГРАДСКИ КВАРТАЛ. ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯТА НА БЛАГОЕВГРАДСКИТЕ КВАРТАЛИ СТРУМСКО И ГРАМАДА ПРЕЗ XX ВЕК


СЕМЕЙСТВО, РЕЛИГИЯ, ВСЕКИДНЕВИЕ НА МЮСЮЛМАНИ В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ (ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ)


Кристина Попова, Петър Воденичаров, Анастасия Пашова

"ИСКАМ ЧОВЕКЪТ ДА Е ВИНАГИ ПРИЯТЕН И ДА СИ ПРАВИМ МОАБЕТ..." РЕЧЕВО ПОВЕДЕНИЕ И ЖИЗНЕНИ СВЕТОВЕ НА БЪЛГАРИ МОХАМЕДАНИ ОТ ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО И РАЗЛОЖКО


Кристина Попова, Петър Воденичаров, Анастасия Пашова

"МОЙТО ДОСИЕ, ПАРДОН, БИОГРАФИЯ..." БЪЛГАРСКИТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ (30-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ) - ИДЕОЛОГИИ И ИДЕНТИЧНОСТИ


"ИСКАМ БЛАГОРОДНА ПРОФЕСИЯ..." ТРАДИЦИИ, МОДА, МОДЕРНОСТ В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ


Петър Воденичаров

ЕЗИК, ПОЛ И ВЛАСТ. ДИСКУРСЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ (30-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ)


Анастасия Пашова

ТОЛЕРАНТНОСТ В РАЗЛИЧНОСТТА. ЖИЗНЕНИ СВЕТОВЕ И ЦЕННОСТИ НА РОМСКАТА КУЛТУРА


Анастасия Пашова

СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ - МОДЕЛ НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ


ВИРТУАЛНА ГОРНА ДЖУМАЯ
Минало и културно разнообразие
на община Горна Джумая/Благоевград


Сборник материали
I и II част


Милена Ангелова

“Образцово село”
Модернизационният проект за селото в България (1937-1944 г.)


Обществено подпомагане и социална работа в България
История, институции, идеологии, имена


Милена Ангелова

(НЕ)СПОДЕЛЕНАТА ПАМЕТ НА КЪСНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ. Движението "Народната памет разказва" (1983-1989)


Анастасия Пашова

“ЖЕНСКОТО ХЕМ ПОМАГАШЕ ВКЪЩИ,
ХЕМ БЕШЕ В ТЕЖЕСТ”
История на раждането и майчинството
в България през ХХ век


Анастасия Пашова, Петър Воденичаров

ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС”
И РЕЛИГИОЗНАТА КРИПТОИДЕНТИЧНОСТ
НА МЮСЮЛМАНИ ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪГ


Петър Воденичаров

СОЦИОЛИНГВИСТИКА


Нина Христова

ДЖОРДЖО ВАЗАРИ.

  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ИСТОРИЯТА В  “ЖИВОТОПИСИТЕ НА НАЙ-ЗНАМЕНИТИТЕ

ЖИВОПИСЦИ, СКУЛПТОРИ И АРХИТЕКТИ”


Нина Христова

ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО (Лекции)

<<Начало>>

 

Брой:

Власт и социум

Континуитет и промяна в историческото образование

История и памет в българското пространство

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Начало

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"