ВЛАСТ И СОЦУИМ

In honorem Prof. Margaritae Taceva

Нова и най-нова история

 

Possible, impossible retour chez soi des prisonniers de guerre de 14-18?: le cas bulgare entre les deux guerres
Snezhana Dimitrova

Англоезичната историография за Солунския фронт (1915-1918 г.)
Иван Петров

Социалното и романтичното в четири произведения на българската живопис от началото на ХХ век
Емил Куков

Волята на лидерите - съдба на нациите и човечеството
Елеонора Пенчева

Ролята на Обществото на народите за разрешаване проблемите на българското малцинство в Западна Тракия и в Егейска Македония (1919 - 1925 г.)
Мариела Палова

Държавата и обществените грижи за възрастните хора в първите години на социализма в България
Кристина Попова

Българският държавен фотоархив
Марияна Пискова

Местните органи на власт и управление до 1945 г.
– проекции в Горноджумайска община

Нурие Муратова

“Под знака на образцовостта” - щрихи към една
програма за българското село /1937-1944/

Милена Ангелова

Отношенията между управляващия елит в Полша и профсъюза “Солидарност” (1980-1989)
Диана Велева

Активни методи и форми на обучение при работа със студентите по история
Костадин Паев

Властта на медиите в обществото
Софка Матеева

Аниматорът в масовите комуникации и културата
Татяна Шопова

<< ПредишнаКъм съдържанието• Начало>>