Анастасия Пашова

Смесените бракове - модел на етническа и религиозна толерантност

Автобиографии и изследвания

София, ИК "СемаРШ", 2004 г.

ISBN 954-8021-50-1


 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение

2. Автобиографии

3. Смесените бракове - предел на границите на две култури
Анастасия Пашова

4. Ресурси на структурация на семейства в смесени бракове (по автобиографични женски разкази)
Траян Попкочев

5. "Два пръста чест посред челото ни е дал всемогъщия бог" (Опит за извеждане на етнодемографската ситуация в Албания в миналото и сега)
Анастасия Пашова, Димитър Бело

6.Обида на честта не може да се компенсира или още за страшния канон
Анастасия Пашова, Димитър Бело

7. Никой друг не обича така силно, както циганско сърце (Смесените бракове при ромите)
Анастасия Пашова