ВИРТУАЛНА ГОРНА ДЖУМАЯ
Минало и културно разнообразие
на община Горна Джумая/Благоевград


Сборник материали
I и II част

Съставители: Марияна Пискова (ръководител на екипа), Кристина Попова, Милена Ангелова, Нурие Муратова

Авторски колектив: Марияна Пискова, Кристина Попова, Милена Ангелова, Нурие Муратова, Нина Христова, Димитрина Христова, Любима Петрова, Малина Стаматова, Николай Николаев

Благоевград, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007 г.

ISBN-10: 954-680-433-9
ISBN-13: 978-954-680-433-4


Съдържание

 

“Историята идва като една жица така, да ти даде некоя посока…”
Гласове и образи от миналото на Горна Джумая/Благоевград

Кристина Попова

 

ПЪРВА ЧАСТ

ГОРНА ДЖУМАЯ

“Пристигналият цинематограф показва всичко толкова живо и естествено, щото се получава пълна илюзия”
Горна Джумая (Благоевград) в седмичните кинопрегледи 1941-1980 г.
(Кинопортрет на града)

Марияна Пискова

Решения на Общинско градско управление на Горноджумайска община
(1927-1934 г.)

Нурие Муратова

База данни

Социалната дейност на община Горна Джумая
(из протоколите на Общинския съвет)

Кристина Попова

ВТОРА ЧАСТ

МИНАЛО И КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЩИНА (МАРУЛЕВО И ЦЕРОВО)

СЕЛО МАРУЛЕВО
Историческо развитие на село Марулево 1860-1973 г.*

Димитрина Христова

Ново постъпление от документи за историята на
село Марулево в Държавен архив-Благоевград

Марияна Пискова

Църковно настоятелство – с. Марулево, Горноджумайско
(Благоевградско) – (1860 – 1948)
Инвентарен опис

Любима Петрова

СЕЛО ЦЕРОВО

Церово – документални следи (1912-1944 г.)
Нурие Муратова

Село Церово - неспокойни летописи в XX в.
Милена Ангелова

Ние сме на балкона на Благоевград
Явор Байкалов

....Не искат назад да се връщат, не искат и напред да е така....
Жулиета Канджева

Опис-декларациите за постъпване в ТКЗС на жителите на с. Церово -
изграждане на електронна архивна база данни

Нурие Муратова

ОТ КРАЙГРАДСКО СЕЛО КЪМ КРАЕН ГРАДСКИ КВАРТАЛ.
ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯТА НА СТРУМСКО И ГРАМАДА

“...И обърнаха го селото да го правят град,
и обърнаха блоковете нанагоре...”
Кристина Попова 337

Селата в градската община.
Обществено-институционалната динамика
в с. Струмски чифлик и с. Грамада (1912-1945)
Милена Ангелова 347

“Село, тръгнало по пътя на социализма” -
с. Струмско от 9 септември 1944 г.
до превръщането му в квартал на
град Благоевград през 1971 г.
Нурие Муратова 384

Грамада: време на миграции, трансформации
и капсулиране
Малина Стаматова 409

Живот на художник в Струмско:
Живописецът Венцеслав Терзийски
Нина Христова 420

Исторически данни от летописната книга (кондика)
на енорията при храма
“Св. Великомъченик Димитрий” в Струмско
Николай Николов 425

Приложения 428

Горна Джумая и Благоевград в документи, спомени,
пътеписи, снимки и филмови образи от XX век
Учебна програма