Начало

Брой 1, 2005 г.

ИСТОРИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЯНА

Сборник в чест на проф. Йордан Шопов

Благоевград, 2003, ISBN 954-680-272-7

КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЯНА В ИСТОРИЯТА

AD HOC

За проф. Йордан Шопов като жрец на Клио извън храма - Нина Христова

 

Брой:

Власт и социум

История и памет в българското пространство

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Половин век българска архивистика

Начало

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"