Google
WWW ИЗВЕСТИЯ ПО ИСТОРИЯ
Електронно научно-изследователско списание
Известия по история

ISSN 1313-7425 

СИМИТЛИЯ – ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ ЕКСПЕДИЦИЯ. КОНФЕРЕНЦИЯ

Сборник с доклади от научната конференция „Община Симитли – минало, настояще и бъдеще” и от студентската научна експедиция „Симитлия – от Древността до наши дни”

Редактори: д-р Кирил Алексиев, Борислава Балиова Благоевград, 2016


ДИМИТЪР НИЦОВ

ЕДИН ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК НА ОСМАНОТУРСКИ ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПОМОРИЕ

Едни от най-интересните експонати свърани с османската епоха, които се съхраняват в Исторически музей – Поморие, са османските епиграфски паметници. Един от тях хвърля допълнителна светлина върху мюсюлманското образователно дело по българските земи през XIX в. По всяка вероятност паметникът не е свързан с Анхиало (Поморие), но може да бъде отнесен към османското образователно дело в Бургас.


Биляна Карадакова

КОНТАКТИ НА БЪЛГАРСКИ ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИРИ С РУСИЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Брой 1, 2015 г.

Рецензент: доц. д-р Валентин Китанов


Архив 2004-2006 г.

Последна актуализация:30.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч