Начало

 

Брой 3-4, 2005 г.

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Сборник в чест на доц. Йордан Ванчев

Издаването на настоящия брой на списанието е с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието и науката

 

МАКЕДОНИЯ И МАКЕДОНИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА (Културно-исторически бележки)
Калин Порожанов

БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПРЕЗ ХІ – ХІІ В.:
ПОДХОДИ И КРИТЕРИИ

Илка Петкова

МИЛЕ КОРУБИН И СЕКУЛ КРУМОВ: ДВЕ РЕВОЛЮЦИОННИ ПРИСЪСТВИЯ В ИЗКУСТВОТО НА БАЛКАНИТЕ
Нина Христова

ЕЗИЧЕСКИЯ БУНТ И РАННОСРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА АГИОГРАФИЯ
Янко Христов

КАК БЪЛГАРИНЪТ ПРИПОЗНАВА СЕБЕ СИ В ОБЛИГАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА?
( ОПИТ ЗА СЕМИОТИЧЕН АНАЛИЗ )

Петър Първанов

КЪМ ДИАЛОГА ЗА ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА КУЛТУРА
Георги Бояджиев

КОМУНИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ
Пламен Братанов

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Татяна Шопова

СТОЯН СОТИРОВ В ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Н. РИЛСКИ”: УЧИТЕЛСТВО И УЧЕНИЧЕСТВО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЖИВОПИС
Емил Куков

 

Брой:

Власт и социум

Континуитет и промяна в историческото образование

История и памет в българското пространство

Половин век българска архивистика

Начало

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"