Анастасия Пашова

ТОЛЕРАНТНОСТ В РАЗЛИЧНОСТТА
(Жизнени светове и ценности на ромската култура)

Благоевград, Изд. Арт Принт, 2002 г., ISBN 954 – 680 – 221 - 2


Съдържание