Полезни адреси
Начало

 

Полезни връзки:


<<Начало>>

 

Брой:

Власт и социум

Континуитет и промяна в историческото образование

История и памет в българското пространство

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Начало

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"