Начало

Брой 1, 2004 г.

ВЛАСТ И СОЦУИМ

In honorem Prof. Margaritae Taceva

Благоевград, 2003, ISBN 954-680-272-7

CURRICULUM VITAE на проф. д-р Маргарита Тачева

Списък на публикациите на проф. д-р Маргарита Тачева

Стара история и тракология

Средновековна българска история и Възраждане

Нова и най-нова история

 

Проф. Маргарита Тачева със студенти в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград


Брой:

Континуитет и промяна в историческото образование

История и памет в българското пространство

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Начало

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"