Начало

 

Студенски форум


За летен университет '2008

Стефанка Иванова

Ненасилието в светогледа на индийския народ

Илия Филипов

Наркомафията в Латинска Америка –
общоцивилизационен проблем

Иван Китов

Образът на историческата личност. Христо Ботев в творби от фонда на Градската галерия в Мездра

Тодор Райчев


 

<<Начало>>

Брой:

Власт и социум

Континуитет и промяна в историческото образование

История и памет в българското пространство

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Начало

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"