Начало

 

Брой 1, 2006 г.

Половин век българска архивистика

Издаването на настоящия брой на списанието е с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието и науката

 

50 години Държавен архив - Благоевград
Петър Станев

Щатните специалисти в Държавен архив-Благоевград
Любима Петрова

Пътуване в миналото
Кунка Дашева

Публикации на служителите в ДА-Благоевград (библиография)
Любима Петрова

 

Приложение

Учебни материали по архивистика и документалистика

 

 

Брой:

Власт и социум

Континуитет и промяна в историческото образование

История и памет в българското пространство

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Начало

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"