Начало

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Правно-исторически факултет

Катедра Обща история

Катедра Българска история и архивистика


Международна научна конференция

ЦЕННОСТИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

10-11 ноември 2006 г.


Научна конференция

ЧОВЕКЪТ В ИСТОРИЯТА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ

под научното ръководство на проф. д.ф.н. Георги Бояджиев

2-3 декември 2005 г.


 

Международна научна конференция

Обществено подпомагане и социална работа в България: история, институции, идеологии, имена

17-18 септември 2004 г.

 

Международна научна конференция

в памет на проф.д.и.н. Милчо Лалков

"От разочарование към надежда..."

Балканите: история, поколения, идентичности

2-3 декември 2004 г.


Научна конференция

в чест на доц. Йордан Ванчев

Българската идея в европейското минало и бъдеще

ноември 2003 г.


Научна конференция

в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева

История и памет в българското пространство

22-23 ноември 2002 г.


Международна научна конференция

Европейската интеграция и проблемите на историческото образование

9-12 април 2002 г.


Юбилейна научна сесия

50 българска архивистика и Държавен архив - Благоевград

8 октомври 2001 г.


Юбилейна научна сесия

в чест на проф. д.и.н. Маргарита Тачева

Власт и социум

9 ноември 2001 г.

 

Научна конференция

в чест на проф. Йордан Шопов

Континюитет и промяна в историята

7 ноември 2000 г.


 

<<Начало>>

 

Брой:

Власт и социум

Континуитет и промяна в историческото образование

История и памет в българското пространство

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Начало

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"