Известия по история


Главен редактор:

проф. дин Калин Порожанов

Редакционна колегия:

доц. д-р Кристина Попова

проф. д-р Нина Христова

доц. д-р Марияна Пискова

доц. д-р Снежана Димитрова

доц. д-р Костадин Паев

доц. д-р Валентин Китанов

доц. д-р Елеонора Пенчева

доц. д-р Стефан Дечев

доц. д-р Иван Петров

гл. ас. д-р Милена Ангелова

гл. ас. д-р Александър Порталски

гл. ас. д-р Нурие Муратова


 

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"