Information
Articles
Conference
Links

information | articles | conference | resourses | links

 

Архивни фондове на културно-просветни организации на малцинства в българските държавни архиви

 1. Арменско спортно дружество “Хоментмен” – гр. Варна, ДА-Варна, 849К, 1925-1940, 34 а. е.
 2. Арменско читалище “Папген-сюни” – Варна, ДА-Варна, 850К, 1920-1941, 23 а.е.
 3. Културно-просветна организация "Ереван" - Стара Загора, ДА-Стара Загора, Ф. 1132, 32 а.е., 1944-1986
 4. Културно-просветна организация "Ереван" на арменците в България – Централен комитет, ЦДА, Ф. 151, 205 а.е., 22.Х.1944 - 11.VІ.1953
 5. Групов фонд “Еврейски дружества и организации – Видин”, ДА-Видин, Ф. 534К, 37 а.е., 1897 – 1939
 6. Видинска бене-беритска ложа “Техия”, ДА-Видин, Ф. 535К, 7 а.е., 1926 – 1941
 7. Израилско благотворително дружество “Махазике Хасед” – Видин, ДА-Видин, Ф. 536К, 18 а.е., 1902 – 1942
 8. Израилско религиозно благотворително дружество “Хевра Рехица Кедоша” – Видин, ДА-Видин, Ф. 537К, 14 а.е., 1915 – 1939
 9. Видинско израилско смесено благотворително дружество, ДА-Видин, Ф. 538К, 7 а.е., 1922-1934
 10. Групов фонд “Еврейски дружества и организации – Видин”, ДА-Видин, Ф. 1147, 19 а.е., 1944 – 1949
 11. Еврейска организация “Братя Тешуа” – Ямбол, ДА-Ямбол, ЧП 8, 1 а. е., 1937-1939
 12. Турско благотворително дружество “Шевкет” – Кърджали, ДА-Кърджали, Ф. 4К, 13 а.е., 1931-1950 г.
 13. Народно читалище “Себахтин Али” – с. Любено, Кърджалийско, ДА-Кърджали, Ф. 569, 6 а.е., 1957-1961 г.
 14. Народно читалище “Назъм Хикмет” – с. Лясково, Кърджалийско, ДА-Кърджали, Ф. 559, 5 а.е., 1954-1962 г.
 15. Народно читалище “Назъм Хикмет” – с. Звездел, Кърджалийско, ДА-Кърджали, Ф. 575, 16 а.е., 1952-1984 г.
 16. Народно читалище “Ъшък”– с. Горно Прахово, Кърджалийско, ДА-Кърджали, Ф. 540, 8 а.е., 1956-1975 г.
 17. Народно читалище “Назъм Хикмет” – с. Млечино, Кърджалийско, ДА-Кърджали, Ф. 539, 10 а.е., 1958-1961 г.
 18. Народно читалище “М. Субхи”– с. Черноочене, Кърджалийско, ДА-Кърджали, Ф. 578, 15 а.е., 1952-1985 г.
 19. Българо-мохамеданска културно-просветна и благотворителна дружба "Родина" – Смолян, ДА-Смолян, Ф. 26К, 56 а.е., 1937 - 1978 г.
 20. Еврейски благотворителни дружества за Шумен, групов фонд, ДА-Шумен, Ф. 769К, 13 а.е., 1921-1943
 21. Народно читалище „Назъм Хикмет” – гр. Шумен, ДА-Шумен, Ф. 829, 36 а.е., 1948-1984
 22. Народно читалище „Ереван” – гр. Шумен, ДА-Шумен, Ф. 821, 24 а.е., 1961-1968
 23. Държавен турски естраден театър – Шумен, ДА-Шумен, Ф. 623, 20 а.е., 1958-1964
 24. Ционистическо гимнастическо дружество “Макаби” – Русе, ДА-Русе, ф. 232 К, 32 а.е., 1902-1944
 25. Дружество “Херва Рехица” – Русе, ДА-Русе, ф. 164 К, 12 а.е., 1933-1944
 26. Благотворително дружество “Малбиш Арумин” – Русе, ДА-Русе, ф. 165 К, 10 а.е., 1912-1942
 27. Еврейски отечественофронтовски комитет – Русе, ДА-Русе, ф. 1181, 6 а.е., 1944-1948
 28. Общоеврейска антифашистка организация “Ила Еренбург” – Русе, ДА-Русе, ф. 182, 5 а.е., 1945-1948
 29. Цигански театър “Рома” – София, СДА, ф. 1304, 15 а.е., 1951-1960

*За изготвяне на справката са използвани архивни справочници на българските държавни архиви

information | articles | conference | resourses | links

Resourses
Links