Information
Articles
Conference
Links

information | articles | conference | resourses | links

 

ЛИЧЕН ФОНД „ИГЛИКА ТРУШКОВА”

Държавен архив – Благоевград, фонд 1580, 1 опис, 26 а.е.

БИОГРАФИЯ НА ФОНДООБРАЗУВАТЕЛЯ

    Иглика Томова Трушкова е родена на 1 септември 1909 г. в с. Мошино, Софийско. Баща й Тома Трушков е завършил Солунската българска гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. Иглика Трушкова завършва Горноджумайската гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. Трудовия й стаж преминава в Данъчно управление, Околийския народен съвет, Околийската училищна инспекция и Драматичен театър „Никола Вапцаров”-Благоевград. Тя е дългогодишна хористка на хор „Македонска песен”. Участва в опери и взима участие в пиеси. Носителка е на орден „Кирил и Методий” ІІІ степен и е награждавана от Върховния читалищен съвет със златна значка за активната й читалищна дейност.
Починала на 6 ноември 2001 г. в Благоевград.

Опис №1

а.е. 1 Автобиография на Иглика Томова Трушкова

а.е. 2 Грамота от Върховния читалищен съвет за награждаване на Иглика Т. Трушкова със златна значка „Отличие за читалищна дейност”

а.е. 3 Писма, удостоверения, заповеди и др. във връзка с трудовия стаж на Иглика Томова Трушкова

а.е. 4 Групова снимка на учители и ученици от Солунската българска гимназия, сред които е и Тома Трушков. 12/8 см. Черно-бяла. Репродукция

а.е. 5 Портретна снимка на Тома Трушков-учител в гр. Горна Джумая. 9/12,5.черно-бяла. Репродукция

а.е. 6 Портретна снимка в цял ръст на Тома Трушков като опълченец по време на Балканската война 1912-1913 г. 8/13 см. Черно-бяла. Репродукция

а.е. 7 Групова снимка на участници в Балканската война 1912-1913 г. 12,5/8, 11/8. Черно-бяла. Репродукции

а.е. 8 Групова снимка на семейството на Тома Трушков. 14/9 см. Черно-бяла. Оригинал

а.е. 9 Групови снимки на училищни отделения в гр. Горна Джумая с класен ръководител Тома Трошков. 14/8,5, 11/8 см. Черно-бели. Оригинали и репродукция. 1924-1926 г.

а.е. 10 Групова снимка от конгреса на учители в гр. София с участието на Тома Трушков. 12,5/ 7,5 см. Черно- бяла репродукция

а.е. 11 Снимка на комунистическия деец Стамен Велинов и Гано Писанов. 8/13 см. Черно-бяла. Репродукция. 1920-1923 г.

а.е. 12 Групова снимка на комунисти и техни симпатизанти в мест. „Бачиново” край гр. Горна Джумая. 10,5/8 см. Черно-бяла. Репродукция 1920-1923 г.

а.е. 13 Групова снимка на настоятелството на Младежката македонска организация в гр. Горна Джумая. 17/11,5 см. Черно-бяла. Оригинал. 1925-1935 г.

а.е. 14 Групова снимка на ученици от гимназията в гр. Горна Джумая с учителката Ефимия Попаврамова. 12/8 см. Черно-бяла. Репродукция

а.е. 15 Групова снимка от сватбата на близка на Гичка Трушкава, присъстваща на тържеството. 17,5/12,5. Черно-бяла. Оригинал. 1926 г.

а.е. 16 Снимка на Гичка Трушкова с приятелката й Емилия Зеленогорска. 13,5/9 см. Черно-бяла. Оригинал. 1928 г.

а.е. 17 Групова снимка на Гичка Трушкова със сестрите й Иванка и Катя Башеви. 19/13,5 см. Черно-бяла. Оригинал. 1928

а.е 18 Снимка на Гичка Трушкова и Парашкева Димитрова в носии от село Добринище, Разлошко. 9/14 см. Черно-бяла. Оригинал. 1940 г.

а.е. 19 Портретна снимка на Владимир (Владо) Тричков-вуйчо на Гичка Трушкова. 9/12,5 см. Черно-бяла. Репродукция

а.е. 20 Групова снимка на Вледимир (Владо) Тричков със сестра му Зорка и (Лалка). 12,5/9 см. Черно-бяла. Репродукция

а.е. 21 Групова снимка на актьорите - самодейци в пиесата „Изпуснати хора”, играна през сезон 1937-1938 г. в гр. Горна Джумая с участието на Гичка Трушкова. 18/12 см. Черно-бяла. Репродукция

а.е. 22 Групова снимка от представление на пиесата „Вражалец” от Драматичния театър в Благоевград с участието на Гичка Трушкова. 13/9 см. Черно-бяла. Репродукция

а.е. 23 Групова снимка на участниците- основатели на хор ”Македонска песен” („Ален Мак”) гр. Горна Джумая с диригент Василий Иванович Соловьов. 18/12 см. Черно-бяла. Репродукция. 1922-1923 г.

а.е. 24 Групови снимки на хор „Македонски песен” при читалище „Съгласие” в гр. Горна Джумая с диригент Василий Иванович Соловьов на Рилския манастир и пред черквата „Света Богородице” в града. 14/9 см. Черно-бели. Оригинали. 1932-1933, 1940 г.

а.е. 25 Групова снимка на хористи от хор „Македонска песен” от гр. Горна Джумая. 14/9 см. Черно-бяла. Оригинал. 1939-1940 г.

а.е. 26 Групова снимка на хор „Македонска песен” в гр. Горна Джумая след юбилеен концерт през 1942 г. 18/12 см. Черно-бяла. Репродукция. 1942 г.

*За изготвяне на справката са използвани архивни справочници на българските държавни архиви

information | articles | conference | resourses | links

Resourses
Links