Information
Articles
Conference
Links

information | articles | conference | resourses | links

 

Лични и семейни фондове на жени, съхранявани в Централен държавен архив

 

Александрова, Маргарита Александрова (1924 - ), оперна певица, проф., ЦДА, Ф.731, 14 а.е., 1949-1964

Алексиева, Царевна Миладинова (1856 – 1934), учителка, ЦДА, Ф.1121 К, 18 а.е., 1874-1966

Ангелови, семеен фонд, (Ангел – 1924, Ивета - 1923), инженери, ЦДА, Ф.236А, 109 а.е., 1923-1995

Андонова, Ана Танева (1884 – 1967), артистка, ЦДА, Ф 581 К, 26 а.е., 1902-1960

Атанасова, Данка Атанасова (1889 - ?), писателка, ЦДА, Ф.1388 К, 20 а.е, 1934-1960

Атанасова, Райна М. (1892 - ?), преподавател, ЦДА, 1049 К, 27 а.е, 1913-1956

Афанасиева – Колева, балерина, ЦДА, Ф. 2067 К, необр. 

Афеян, Надя (1917 – 2000), оперна певица, ЦДА, Ф.618, 73 а.е, 1940-1976

Багряна, Елисавета Белчева (1893 – 1991), поетеса, ЦДА, Ф.65 К, 1528 а.е., 1904-1991

Бакалови, Георги и Стефана, семеен фонд, ЦДА, Ф.1842 К, 1299 а.е., 1890-1935

Балабанова, Анастасия Якимова (1897 – 1982), учител, ЦДА, Ф.1776 К, 152 а.е, 1887-1982

Балабанови, Иван (1883 – 1960) и Мария (1890/91 – 1970) Костови, търговци – износители, ЦДА, Ф. 1482 К, 591 а.е., 1901-1960

Балевска, Рада (1903 – 1984), проф., зоотехник, ЦДА, Ф. 1000, 637 а.е.

Банро - семеен фонд (Елен Попова -1900 – 1962), писателка

Белчева, Мара Ангелова – Христова (1868 – 1937), писателка, ЦДА, Ф.124 К, 140 а.е., 1874-1937

Бенатова, Шели Самуилова (1927 - ), инженер, ЦДА, Ф.225 А, необр.

Благоева, Вела Живкова (Виктория Атанасова) (1855 – 1921), ЦДА, Ф197 Б, 110 а.е., 1884-1921

Благоева, Стела Димитрова (1887 – 1954), ЦДА, Ф.141 Б, 443 а.е., 1902-1965

Богатинова, Дона (1896 - ?), общественичка, ЦДА, Ф.1644 К, 22 а.е., 1919-1974

Божикова, Благородна (1925 - ), ЦДА, Ф.2074 К, необр.

Бочеви - родов фонд (Бончо Николов, Лиляна Бончева), диригенти, ЦДА, Ф.1381, необр.,1899-2005

Бояджиева, Вера Христова (1897 - ?), писателка, ЦДА, Ф.562 К, 80 а.е., 1913-1960

Бояджиеви, Дарина (1901 - ?) и Илия (1898 – 1949), журналистка, общ. и стоп. Дейци, ЦДА, Ф.1039 К, 63 а.е., 1922-1964

Будевска, Адриана Ганчева (1878 – 1954), артистка, ЦДА, Ф.697 К, 360 а.е., 1891-1967

Букурешлиева, Дора Андреева (1889 – 1974), пианистка, ЦДА, Ф.1029 К, 51 а.е., 1906-1964

Бургуджиева, Мария Матеева (1896 - ?), поетеса, ЦДА, Ф.1311 К, 36 а.е., 1934-1970

Буюклиева, Невяна Стоянова (1897 – 1966), артистка, ЦДА, Ф.1590 К, 26 а.е., 1907-1964

Вазова-Николова, Бинка Борисова (1909- ), ЦДА, Ф.1347, необр.

Ванкова, Мария Иванова Андрейчева (1899 - ?), химик, ЦДА, Ф.1194 К, 34 а.е., 1931-сл. 1965

Василева, Весела Григорова (1919 - 1944), поетеса, ЦДА, Ф.2042 К, 45 а.е., 1924-1989

Василева, Лилия Атанасова (1921 - ), оперна певица, ЦДА, Ф.999, 36 а.е., 1955-1986

Василева, Цвета Методиева (1925 - ), философ, ЦДА, Ф.737, необр.

Велинова, Лиляна Иванова (1919 - ), библиограф, ЦДА, Ф.1221, необр., 1975-1991

Величкова, Люба Ангелова (Люба Велич), (1913 - ), оперна певица, ЦДА, Ф.844, 10 а.е., 1913-1977

Величкова, Люба Ангелова (Люба Велич), оперна певица, ЦДА, 1697К, 32 а.е., 1929-1982

Вербева, Валя (Василка-Валентина Петрова Вербева (1918- ), балерина, ЦДА, Ф.1354, необработен, 1917-2004

Винарова, Надя Симеонова (1903 – 1991), балерина, ЦДА, Ф.592 К, 5 а.е., 1925 – 1955

Воробьова, Ана Митрофанова (1898 – 1985), балетмайстор, ЦДА, Ф1729 К, 90 а.е., 1921 - 1987

Габе, Дора Петрова (1888 – 1983), поетеса, ЦДА, Ф.1771 К, 1390 а.е., 1850-1983

Гандева, Стефана Дончева (1889 – 1977), артистка, ЦДА, Ф.742 К, 15 а.е., 1929-1959

Гевренова, Лиляна Иванова (1914 - ), общественичка, ЦДА, Ф.1196, необр., 1947-1987

Генадиева, Василка Павлова (1905 – 1973), художничка, ЦДА, Ф.1785 К, 95 а.е., 1905-1975

Генова, Мария Григорова (1906 - ), мед. Сестра, ЦДА, Ф.1035, необр., 1939-1961

Геновска, Веселина Маринова (1911 – 1960), писателка, преводачка, ЦДА, Ф.959 К, 597 а.е., 1911-1969

Георгиева, Емилия Иванова (1919 - ), певица, ЦДА, Ф.1996 К, необр.

Герганова, Петя (Стаматова) (1905 - ), артистка, ЦДА, Ф.1514 К, 274 а.е., 1919-1975

Гошеви, Иван и Кина (Иван - 1886 – 1952, богослов художник, Кина - 1921 -?, поетеса), ЦДА, Ф. 2013 К, необр.

Гълъбова, Снежина Константинова (1934 - ), театровед, ЦДА, Ф663,27 а.е., 1899-1972

Гюзелева, Олга Иванова (Орлова) (1881 – 1972), артистка, ЦДА, Ф.1010 К, 7 а.е., 1912-1957

Дамянова, Пенка, ЦДА, Ф.590, необр.

Дамянови, Райко и Вера - семеен фонд, ЦДА, Ф.2077 К, необр.

Демиреви - семеен фонд (1879 – 1970), учители, ЦДА, Ф.2035 К, необр.

Денкови, Ненка и Гаврил (Ненка-1897 - ?, Гаврил - 1895 – 1938), ЦДА, Ф.1552 К, 39 а.е., 1914-1969

Джагарова, Евгения Христова (1937 - ), инженер, ЦДА, Ф.210 А, необр.

Джумалиев, Йордан Д. Йордан Джумалиев (1939 -), Цвета Джумалиева (1938 - ), Юрдан Джумалиев (1858 - 1914), д-р Христо Николов (1882 - 1964), д-р Васил Радославов (1854 - 1929), д-р Димитър Павлович (1934 - 1911), Николай Павлович (1935 - 1894), родов фонд, ЦДА, Ф.1836, необр.

Дикиджиева-Иванович, Анка Димитрова (1899 - ?), балерина, ЦДА, Ф.1058 К, 205 а.е., 1870-1982

Димитрова, Анета Николова (1898 - ?), артистка, ЦДА, Ф.615 К, 15 а.е., 1909-1952

Димитрова, Ариадна (1896 – 1971), биолог, ЦДА, Ф.1652 К, 30 а.е., 1908-1959

Димитрова, Иванка Стойкова (1920 – 2002), актриса, ЦДА, Ф.2088 К, 351 а.е., 1926 - 2003

Димитрова, Лиляна Николова (1918 – 1944), ЦДА, Ф.219 Б,7 а.е., 1938-1944

Димитрова, Марина Добрева (1888 - ?), спортен деятел, ЦДА, Ф.1148 К, 27 а.е., 1910-1966

Димитрова, Мария Тотева (1934 - ), лекар, ЦДА, Ф.943, 34 а.е., 1952-1984

Димитрови, Петър (1892 – 1967) и Мила (1897 - ?), артисти, ЦДА, Ф.816 К,41 а.е.,1930-1962

Димова, Мария Каменова (1901 - 1944), балерина, ЦДА, Ф.999 К, 59 а.е., 1891-1959

Дичева, Лиляна Пенчева (1928 - ), художник, ЦДА, Ф.1364, необр.

Добрева, Надежда (Панайотова) (1899 - ?), химик, ЦДА, Ф.1187 К, 9 а.е., 1934-1967

Драгойчева, Цола Нинчева (1898 - ?), политик, ЦДА, Ф.557, 63 а.е., 1957-1967

Дряновска, Олга Александрова (1919 - ), биолог, ЦДА, Ф.919, необр.

Дупаринова, Маргарита, артистка, ЦДА, Ф., 591, необр.

Дюлгерова, Анастасия (Сия) Пешева (1904 – 1959), артистка, ЦДА, Ф.607 К, 86 а.е., 1926-1959

Дякова, Мара Богданова (1895- ),писателка, ЦДА, Ф.1098 К, 21 а.е., 1933-1954

Евгения, Марс (Е. Павлова-Бончева- Елмазова) (1879 - 1945), поетеса, ЦДА, Ф.69 К, 3 а.е., 1939-1942

Евстатиева, Аделина Обретенова, музиковед, ЦДА, Ф.594, 53 а.е., 1909-1976

Елмазова, Невяна Атанасова (1895 – 1981), журналистка общественичка, ЦДА, Ф.1454 К, 431 а.е., 1905-1975

Емануилова, Васка (Игова) (1905 - ), художничка, ЦДА, Ф.1576 К, 4 а.е., 1962-1978

Енчева, Люба Атанасова (1914 - ), пианистка, ЦДА, Ф. 1146

Енчева, Маня Радева (Йоловска) (1906 - ), ЦДА, Ф.1740 К, 139 а.е., 1915-1983

Живкова, Людмила Тодорова (1942 – 1981), ЦДА, Ф.288 Б, необр.

Захариева, Елка Василева (1928 – 1977), художничка, ЦДА, Ф. 1658 К, 272 а.е., 1899-1976

Зехирева, Катя Димитрова (1926 - ), актриса, ЦДА, Ф.1333, необр., 1915 - 2002

Зиколова, Светлана Стоянова (1926 - ), фармацевт, ЦДА, Ф.125 А, 35 а.е., 1926-1983

Златарева, Бинка Манолова (1891 – 1972), художничка, ЦДА, Ф.917 К, 37 а.е., 1923-1963

Златарева, Вера (1905 – 1977), юрист, ЦДА, Ф.1752 К, 1715 а.е., 1917-1979

Златареви, (Мария 1880 - ?, Димитър 1876 - ?), учители, ЦДА, Ф.1117 К, 7 а.е., 1880-1902

Иваненко, Оксана, писателка, ЦДА, Ф.50 К, необр.

Иванови, Радка (1902 - ?) и Вичо (1901 – 1979, писател) – семейство, ЦДА, Ф.920, необр.

Игнатиева, Вера (Кирова) (1875 – 1972), артистка, ЦДА, Ф.860 К, 83 а.е., 1898-1962

Икономова, Нейка Тодорова (1912 – 1976), пианистка, ЦДА, Ф.1775 К, 18 а.е., 1945-1977

Икономова, Пенка Георгиева (1899 – 1969), артистка, ЦДА, Ф.1648 К, 313 а.е., 1913-1984

Икономови, Таня (актриса ) и Петко (режисьор) Николови, ЦДА, Ф.1966 К, необр.

Исаева, Людмила Антонова (1926 – 1991), поетеса, ЦДА, Ф1990 К, необр.

Йовчева, Санда (Тенева) (1880 - 1946), писателка, ЦДА, Ф.699 К, 454 а.е., 1886-1946

Йорданова, Зорка Янкова (1904 – 1970), артистка, ЦДА, Ф.51 К, 291 а.е., 1900 - 1970

Йоцова, Люба Иванова (1910 - ), първа "Мис България", ЦДА, Ф.1101 К, 5 а.е., 1929

Калина Малина (Райна Иванова Радева Митова - 1898 – 1979), писателка, ЦДА, Ф.910 К, 27 а.е., 1921-1959

Калушева, Ана Недялкова (1907 - ), химик, ЦДА, Ф.142 А, 82 а.е., 1926-1982

Камбурова, Добранка Димитрова (1890 – 1952), артистка, ЦДА, Ф.1118 К, 30 а.е., 1912-1965

Каменова, Анна (1894 – 1937), писателка, ЦДА, Ф.118 К, 139 а.е., 1890-1937

Каназирева, Райна Николова (1884 - към 1960), дъновистка, ЦДА, Ф.1765 К, 320 а.е., 1873-1984

Каравелова, Екатерина Великова (1859 – 1947), общественичка, ЦДА, Ф.834 К, 32 а.е., 1892-1944

Карима, Анна (Анна Тодорова Велкова), 1871 – 1949, писателка, ЦДА, Ф. 22 К, 161 а.е., 1885-1970

Карова, Нели (Н. Машкарова, 1911 - ), оперна певица, ЦДА, Ф., 1671 К, 255 а.е., 1909 - 2001

Касабова, Пенка Милева (1902 – 2000), педагог, ЦДА, Ф.2084 К, необр., 1902 - 2000

Касабова, Райна Василева (1897 – 1969), общественичка, ЦДА, Ф.1097 К, 10 а.е., 1925-1965

Касабова, Свобода Ставрева, ЦДА, Ф.584, необр.

Касърова, Люба Сплитекова (1887 – 1946), поетеса, ЦДА, Ф.1216 К, 38 а.е., 1900-1968

Керанова, Мила Гео Милева (1891 - ?), актриса и преводачка, ЦДА, Ф.457, 83 а.е., 1885-1967

Кикименова, Соня Краева (1892 – 1985), публицистка, ЦДА, Ф.1745 К, 218 а.е., 1876-1987

Кинкел, Мара Иванова (1885 – 1960), общественичка, ЦДА, Ф.620 К, 42 а.е., 1937-1956

Киркова, Тина Трифонова (1872 – 1947), ЦДА, Ф.144 Б, 191 а.е., 1884-1947

Кирова, Констанца Атанасова (1896 - ?), певица, артистка, ЦДА, Ф.1146 К, 38 а.е., 1915-1979

Кларк, Елизабет Кляп (1867 – 1942), общественичка, ЦДА, Ф. 32 К, 29 а.е., 1900-1945

Клинкова, Живка Михайлова (1924 – 2002), композитор, диригент, ЦДА, Ф.2095 К, необр.

Ковачеви, Райна (1880 – 1967, оперна артистка) и Антон (1878 - 1931инженер, военен), ЦДА, Ф.1269 К, 17 а.е., 1901-1980

Козовска, Мария Панова (1896 – 1972), м-р на МНП, ЦДА, Ф.717, 18 а.е., 1918-1969

Койчева, Диана Кънева (1905 – 1958), художничка, ЦДА, Ф.807 К, 6 а.е., 1927-1957

Колева, Денка Яначкова, ветеринарен лекар, ЦДА, Ф.811, необр.

Колева, Руска Илиева (1882 – 1949), хореограф, ЦДА, Ф.1219 К, 78 а.е., 1898-1967

Колтонавска, Елена Янкова (Ляля), 1896 – 1936, пианистка, ЦДА, Ф.1895 К, 94 а.е., 1898-1972

Конова, Дора (Тодорка К. Василева, 1893 - 1971), художничка, ЦДА, Ф.1283 К, 62 а.е., 1900-1971

Конова, Кина Ангелова, ЦДА, Ф.15 Б, необр.

Константинова, Зора Димитрова (1882 – 1968), оперна певица, ЦДА, Ф.859, 63 а.е., 1903-1968

Консулова - Вазова, Елисавета (1881 – 1965), художничка, ЦДА, Ф.849 К, 14 а.е., 1892-1956

Краева, Тинка Дочева (1910 – 1970), оперетна певица, ЦДА, Ф.1463 К, 28 а.е., 1922-1970

Краснополска, Екатерина Филимонова (1898 – 1980), артистка, ЦДА, Ф.1693 К, 161 а.е., 1910-1979

Лапардова, Райна Александрова (1904 – 1980), общественичка, ЦДА, Ф.1265 К, 106 а.е., 1924-1975

Лукаш, Теофана (1868 – 1946), педагог, ЦДА, Ф.1545 К, 25 а.е., 1896-1941

Лунгарова, Маня (Мария) Василева (1934 - ), музикант, ЦДА, Ф.1218, необр., 1958-1994

Людсканови, Константин и Недялка - семеен фонд, ЦДА, Ф.2062 К, необр., 1875-1940

Макдермот, Мерсия, писателка, преподавател в СУ, ЦДА, Ф.854, необр.

Маймункова, Ана Кръстева (1879 – 1925), ЦДА, Ф.153 Б, 15 а.е., 1901-1925

Маневи - семеен фонд (Петър, Любомир, Манол, Стефанка), учители, ЦДА, Ф.2056 К, необр., 1886-1948

Мануилова, Руска Михайлова (вж. Попова, Роза Стоянова), артистка, ЦДА, 914 К

Манчева, Найда Веселинова (1921 - ), тъкачка, ЦДА, Ф.545, 118 а.е., 1949-1982

Маринова, Венка Димитрова (1897 - ?), учителка, ЦДА, Ф.787 К, 12 а.е., 1880-1921

Маринова, Цветана Ангелова,музиковед, ЦДА, Ф.857, необр.

Марчевска, Неда Тодорова, ветеринарен лекар, ЦДА, Ф.818, необр.

Масалитинова, Таня (Татяна) Николаева, 1921, актриса, ЦДА, Ф.1384, необр.

Матеева - Бургуджиева, Мария (1896 - ?), поетеса, ЦДА, Ф.1311 К, 36 а.е., 1934-1970

Медникарова, Мария Петрова (1901 - ?), учителка, ЦДА, Ф.849, необр.

Милева, Леда Гео (1920 - ), поетеса, ЦДА, Ф.1220, необр., ЧП-124, 1927-1993

Милева, Мила Гео, вж. Керанова, Мила Гео Милева, актриса и преводачка, ЦДА, Ф.457

Милошева, Невена Евстатиева (1908 - ), артистка, ЦДА, Ф.1594 К, 100 а.е., 1919-1981

Минкова, Виолета Милчева (1932 – 1992), актриса, ЦДА, Ф.1236, 217 а.е., 1932-1997

Молдованова, Мария Александрова (1919 - ), физик, ЦДА, Ф.1971 К, необр.

Монеджикова - Николова, Александра Михайлова (1889 – 1959), историк, писател и публицист, ЦДА, Ф.1064 К, 69 а.е., 1861-1956

Морфова, Христина (Лукаш), 1889 – 1936, оперна певица, ЦДА, Ф.488К, 464 а.е., 1884-1976

Мулетарова, Стела Атанасова (1906 - ), журналистка, ЦДА, Ф.918 К, 15 а.е., 1951-1970

Мустакова, Фео (Генадиева), (1909 - ), балерина, ЦДА, Ф.980 К, 15 а.е., 1928-1981

Мутафчиева, Вера Петрова (1929 - ), историк, публицист, ЦДА, Ф.1862 К, необр.

Мянкова, Марта Алексиева (1899 – 1964), актриса, ЦДА, Ф.460, 12 а.е., 1927-1964

Настева, Блага Чорбева (1918 - ), писателка, ЦДА, Ф.724, необр., 1937-1957

Недева, Златина Иванова (Попова), 1877 – 1941, артистка, ЦДА, Ф.1852 К, 21 а.е., 1891-1941

Немска, Марсел Форне (1908 – 1997), музикантка и художничка, ЦДА, 2009 К, 69 а.е., 1912 - 1993

Нефтянова - Тотева, Елена Костадинова (1911 - ), ветеринарен лекар, микробиолог, ЦДА, Ф.821, 88 а.е., 1918-1987

Николова, Адела Йосифова (1879 – 1963), общественичка, ЦДА, Ф.1093 К, 22 а.е., 1917-1957

Николова - Ленер, Даринка Ваклинова (1915 – 1987), архитект, ЦДА, Ф.189 А, 30 а.е., 1929-1988

Николови - семеен фонд (Лилия Василева – 1921, оперна певица, Никола – 1923, оперен певец), ЦДА, Ф.999, 36 а.е., 1955-1986

Николови (Николина Ганчева–1889, Никола–1881), общественици, ЦДА, Ф.981 К, 17 а.е., 1904-1963

Ожерельева, Евдокия Иванова (1918 - ), инженер, ЦДА, Ф.55 А, 125 а.е., 1938-1984

Орукин - семеен фонд (Мария Ангелова – 1905, Елена - 1895 – 1971), адвокат, ЦДА, Ф.726, 28 а.е., 1962-1981

Павлова, Нелия, журналистка, ЦДА, Ф.24 К, 1 а.е.

Павлови - семеен фонд, ЦДА, Ф.1210 К, 177 а.е., 1917-1967

Палаузова - Чохаджиева, Велислава (1881 – 1967), общественичка, ЦДА, Ф.1395 К, необр., 1963

Панайотова, Весела Николова (1875 – 1951), писателка, общественичка, ЦДА, Ф.973 К, 15 а.е., 1908-1965

Панайотова, Веселина Лолова – Попова,агроном, ЦДА, Ф.623, 19 а.е., 1944-1978

Панайотова, Мария Христова,ветерен. лекар, ЦДА, Ф.804, необр.

Пенкова, Мара Георгиева (1894 – 1969), артистка, ЦДА, Ф.727, 13 а.е., 1943-1950

Пелишек, Панка Роберт (1899 - ), пианистка, професор, ЦДА, Ф.964 К, 27 а.е., 1942-1969

Петканова, Магда Драгова (1900 – 1970), писателка, ЦДА, Ф.1695 К, 42 а.е., 1931-1984

Петканова, Сълза Константинова, писателка, ЦДА, Ф.1696 К, 27 а.е., 1923-1963

Петкова, Петрана Кирилова (1923 - ), общественик, ЦДА, Ф.1038, необр.

Петрова, Сийка (С. Николова Стоянова), (1914 - ), оперна певица, ЦДА, Ф.907, необр.

Петрова, Султана Рачо (1869 – 1946), общественичка, ЦДА, Ф.128 К, 74 а.е., 1870-1943

Пехливанова-Пушкарьова, Вера Василева (1875–1942), артистка, ЦДА, Ф.1066 К, 41 а.е., 1887-1965

Попвасилева, Юлия, писателка, ЦДА, Ф.1910 К, 89 а.е., 1892-1989

Попова, Добра Георгиева (1906 - ), агроном, ЦДА, Ф.838, необр.

Попова, Илка (Мавродиева), (1905 - ), артистка, ЦДА, Ф.919 К, 7 а.е., 1932-1951

Попова, Марта Иванова (1891 – 1978), артистка, ЦДА, Ф.43 К, 337 а.е., 1891-1978

Попова, Роза Стоянова (Руска Михайлова Мануилова), 1882 – 1949, артистка, ЦДА, Ф.914 К, 203 а.е., 1899-1964

Пресадашка, Трендафила Ангелова, ЦДА, Ф.334 Б, необр.

Прокопова, Людмила (Йосифова) (1888–1958), пианистка, певица, ЦДА, Ф.503 К, 468 а.е., 1914-1959

Промкова, Бона (слят с 1747 К - Герджиков, Михаил), ЦДА, Ф. 1712 К, 1899-1902

Раденкови, Павел и Петра, ЦДА, Ф.354 Б, необр.

Руменова, Ани Борисова (1930 - ), оперна певица, ЦДА, Ф.1034, необр., 1989

Савова - Ненова, Екатерина (1901- ), художник, ЦДА, Ф.844 К, 8 а.е., 1928-1961

Савова, Райна Раева (1895- ), учителка, ЦДА, Ф.1008 К, 491 а.е., 1890-1964

Саркисян, Диран Артаки (1894-1969), художник, ЦДА, Ф.1787 К, 29 а.е., 1899-1977

Светославова, Евтимия (1919- ), лекар-гинеколог, ЦДА, Ф.1142, необр., 1926-1984

Серафимов, Васил Стефанов 1906-1982, (семеен фонд на името на Балевска Рада) лесовъд, ЦДА, Ф.1000, 637 а.е.

Симеонова, Недялка Димитрова (1901-1959), цигуларка, ЦДА, Ф.491 К, 19 а.е., 1920-1959

Симова, Мария, актриса, ЦДА, Ф.713, необр.

Славкова, Олга Димитрова (1895-1964), поетеса, ЦДА, Ф.64 К, 538 а.е., 1909-1967

Снежина, Елена Кирчева (1881-1944), артистка, ЦДА, Ф.46 К, 33 а.е., 1905-1944

Спиридонова-Бръзицова, Катя /К.С.Бръзицова/ (1902-1993), оперна певица, ЦДА, Ф.542 К, 411 а.е., 1902-1989

Списаревски - семеен фонд, (Геновева Тороманова, Пенка Тороманова Радева), музикантки, ЦДА, Ф.1133, необр., 1929-1960

Станева, Живка Стефанова (1885-1973), учителка, ЦДА, Ф.1242 К, 9 а.е., 1931-1968

Станчова, Деша Ряскова (1858-1956), общественичка, ЦДА, Ф.1267 К, 16 а.е., 1885-1951

Стефанова, Невена Борисова (1923- ), писателка, ЦДА, Ф.966, 38 а.е., 1918-1987

Стоева, Димитринка Станчева (1934- ), инженер, ЦДА, Ф.187 А, необр.

Стойнова, Здравка (1904-1989), преподавател във ВИТИЗ, ЦДА, Ф.1121, необр.

Стойчева, Мита Дончева (1909- ), певица, ЦДА, Ф.546, 30 а.е., 1939-1975

Стойчеви, Теодорина и Петър-семеен фонд,артисти, ЦДА, Ф.145 К, 141 а.е., 1887-1956

Стоянова, Надя Алекси (1905-1983), секретарка на цар Борис ІІІ, ЦДА, Ф.1737 К, 230 а.е., 1892-1980

Стоянова, Радка Добрева (1915-1976), историк, ЦДА, Ф.1924 К, 112 а.е., 1865-1986

Стоянова, Райна Каназирева (1909- ), оперна артистка, ЦДА, Ф.702 К, 31 а.е., 1920-1961

Стоянова, Сийка Николова (1914- ), оперна певица, ЦДА, Ф.907, необр.

Стоянова, Христина Атанасова (1886-1967), писателка, ЦДА, Ф.544 К, 144 а.е., 1909-1967

Стоянови - семеен фонд, (Георги Стоянов - 1874-1917, писател, журналист, Стоян Георгиев - 1903-журналист, Лилияне Кени – внучка худож. Аниматор, Георги Стоянов – внук), ЦДА, Ф.894, необр.

Стоянови (Коста - 1876-1945, Кица-неуст.) – артисти, семеен фонд, ЦДА, Ф.817 К, 12 а.е., 1904-1925

Сълплиева, Божана Стоилова (1892 - ), учителка, ЦДА, Ф.1472 К, необр., 1938-1954

Табакова, Цветана Борисова (1904 - 1936), оперна певица, ЦДА, Ф.419, 33 а.е., 1904-1936

Табакови, Йордан и Ана, адвокат, логопед, ЦДА, Ф.2080 К, необр., 1879 - 2000

Темнялова, Мария Стефанова, деятелка на БСД, ЦДА, Ф.744, 25 а.е., 1892-1975

Терпешева, Мария Господинова, ЦДА, Ф.585, необр.

Тинева, Койка Петрова, ЦДА, Ф.368 Б

Тодорова, Анна /А.Т.Златкова/ (1892- ), оперна певица проф., ЦДА, Ф.967 К,134, а.е., 1911-1974

Тодорова Надя /Недялкова/ (1908-1976), оперна артистка, ЦДА, Ф.578 К, 123 а.е, 1908-1976

Тодорова, Рада (1902- ), общественичка, ЦДА, Ф.1718 К, необр.

Томасини, Стефана Алберт (1916 - ), мед. сестра, ЦДА, Ф.2107 К, необр.

Тонева, Венера Витанова (1910- ), микробиолог, ветерин. Лекар, ЦДА, Ф.865, 208 а.е., 1949-1988

Тороманова, Пенка Радева (1892-1961), артистка - муз. Педагожка, ЦДА, Ф.616 К, 9 а.е., 1909-1935

Тотева, Мария Василева (1934- ), лекар, ЦДА, Ф.1943 ???, 34 а.е., 1952-1984

Узунова, Румяна, журналист "Радио Свободна Европа", ЦДА, Ф.1288, необр.

Филаретова, Йорданка Савова (1843-1915), общественичка, ЦДА, Ф.155 К, 27 а.е., 1888-1889

Филова, Евдокия Василева (1901-1980), общественичка, ЦДА, Ф.1999 К, 127 а.е., 1907-1987

Хертман, Херта, ЦДА, Ф.778 К, 4 а.е., 1941-1943

Хлебарова, Мария Николова (1878-1954), артистка, ЦДА, Ф.127 К, 4 а.е., 1949-1952

Хранова, Елена Кирова (1887- ), артистка, ЦДА, Ф.877 К, 29 а.е., 1919-1955

Цибулка (Иван Вацлав - 1880-1943, Мара Маринова - 1891-цигуларка) - семеен фонд, ЦДА, Ф.624 К, 15 а.е., 1911-1945

Цокова, Таня Стефанова (1911 – 1981), оперна актриса, ЦДА, Ф.503, 53 а.е., 1925-1967

Цончева, Мара Василева (1910- ), художник, ЦДА, Ф.729, необр.

Чавова, Олга Христова (1898-1973), музикант, публицист, ЦДА, Ф.1339 К, 508 а.е., 1871-1971

Чапрашикови (Георги, Ана)- семеен фонд, ЦДА, Ф.839, необр.

Челебиева, Сия Георгиева (1910- ), писателка, артистка, ЦДА, Ф.723, 58 а.е., 1927-1960

Ченчева - Стоянова, Лена Петрова (1915- ), драматург, режисьор, ЦДА, Ф.1135, 211 а.е., 1949-1969

Чернаева, Недялка Теодорова (1908-1979), пианистка, ЦДА, Ф.1668 К, 620 а.е., 1908-1979

Чолакова, Здравка Добрева (1899-1985), писателка, ЦДА, Ф.1827 К, 216 а.е., 1883-1985

Чолакова, Мила Петрова (1907-1952), публицистка и преводачка, ЦДА, Ф.1438 К, 181 а.е., 1909-1952

Чуклева, Мара Николова (1896- ), певица, ЦДА, Ф.1995 К, 30 а.е., 1918-1994

Шелудко, Нора Йоакимова (1896- ), общественичка, ЦДА, Ф.1040 К, 301 а.е., 1874-1987

Щъкови - семеен фонд (Любка-1920, Денчо-1904), общественици, ЦДА, Ф.1835 К, 70 а.е., 1920-1986

Щъркелова, Богдана Константинова (1933-1996), художничка, ЦДА, Ф.2051 К, необр.

Юрукови (София Данаилова - 1881-1918,журналистка, Данаил Стоянов - 1854-1926, общественик,

Георги Данаилов - 1886-1960, литератор), семеен фонд, ЦДА, ф.954 К, 38 а.е., 1894-1964

Язова, Яна /Люба Тодорова Ганчева - Йорданова/ (1912-1974), поетеса, ЦДА, Ф.1400 К, 239 а.е., 1890-1973

Янкова, Тамара Георгиева (1907-1983), пианистка, ЦДА, Ф.803 К, 69 а.е., 1916-1982, Ф. 899, 22 а.е., 1962-1982

Ясникова - Кисельова, Елена (1920- ), вокален педагог, ЦДА, Ф.1132, необр., 1933-1992

 

*За изготвяне на справката са използвани архивни справочници на българските държавни архиви

information | articles | conference | resourses | links

Resourses
Links