Научно-изследователско електронно списание


Първото българско електронно списание по история

ISSN 1313-7425 


2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"