Научно-изследователско електронно списание


Първото българско електронно списание по история

Google Page Rank 


2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"